کوگانا

اکتبر 2021 - کوگانا

- بار
شهربازی

شهربازی

شهربازی شهربازی یا Amusement park پارکی است که از وسایل سرگرمی و تفریحی و همچنین سواری برای سرگرم کردن گروه بزرگی از مردم تشکیل شده‌است که نسبت به پارک‌های ساده یا زمین‌های بازی داخل شهری، امکانات سرگرم کننده بیشتری دارند. خرید باربی یکی از انتخاب های مناسب برای فرزندان ما خواهد بود. معنی شهربازی به فارسی به محوطه ای می گویند غالبا باز یا سرپوشیده هستند که در آن انواع سرگرمی ها، مانند چرخ و […]