کوگانا

داستان کوتاه Archives - کوگانا

- بار
داستان کوتاه یک لبخند زندگی مرا نجات داد

داستان کوتاه یک لبخند زندگی مرا نجات داد

داستان کوتاه یک لبخند زندگی مرا نجات داد ، واقعی و مربوط به زمانی است که آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسنده کتاب شازده کوچولو، در اسپانیا اسیر نیروهای فرانکو بوده است. “مطمئن بودم که مرا اعدام خواهند کرد به همین دلیل به شدت نگران بودم. جیبهایم را گشتم تا شاید سیگاری پیدا کنم که از زیر دست آنها که حسابی لباسهایم را گشته بودند در رفته باشد یکی پیدا کردم و با دستهای لرزان آن […]